سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حبیب اله طاهری – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران

چکیده:

قبل از ورود در مباحث اصلی تذکر نکاتی را مفید می بینم: درتاریخ 77/10/3 نامه ای از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز مبنی بر تشکیل همایش پزشکی و موازین شرع در اسفندماه 1377 به دستم رسید که مقاله ای در پیرامون مسائل مستحدثه پزشکی و انطباق امور پزشکی با موازین شرع نوشته برایشان ارسال نمایم و چون موضوعات قابل طرح و بحث پزشکی که نیاز به بیان حکم اسلام دارد بسیار است اینجانب تصمیم بر ارائه مقاله ای در پیرامون یکی از انها یعنی تشریح جسد از دیدگاه اسلا م گرفتم چرا که موضوع تشریح را یکی از موضوعات مهم مورد ابتلای اطبای محترم تشخیص دادم. با توجه به وقت کمی که دراختیار داشتم و اصراری که دبیر همایش برای ارسال هر چه زودتر مقاله داشت نوشته حاضر را تهیه دیده و به آن همایش ارسال داشتم تا شایدمورد قبول عزیزان قرار گیرد.