سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مازیار آزادبه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عبدالکریم سجادی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کامپوزیت زمینه فلزی مجموعه‌ای است از زمینه آلیاژ فلزی نرم و افزودنی استحکام بخش که معمولاً ماده‌ای سخت است و برای تأمین استحکام و سفتی مناسب به زمینه افزوده می‌شود. مشخصه های فصل مشترک در کامپوزیت های پایه فلزی نقش مهمی در خصوصیات نهایی آنها دارد در کامپوزیت های با تقویت کننده های بین فلزی واکنش های فصل مشترکی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه شرایط تولید که مهمترین آنها دمای کاری است در روش متالورژی پودر نسبت به روش ریختگری قابل کنترل تر است لذا در این تحقیق سعی شده است که با تغییر دمای تف جوشی(۵۸۰، ۶۲۵ و ۶۵۰ درجه سانتی گراد) نحوه نفوذ عناصر و تشکیل فازهای میانی در فصل مشترک تقویت کننده – زمینه و نیز تاثیر آن بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت بررسی گردد. ذرات آلومیناید نیکل مورد استفاده به وسیله روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردیده اند، سپس کامپوزیت Al/5vol.% Ni 3Al پرس سرد شده و تحت دماهای ذکر شده به مدت ۳۰ دقیقه در کوره خلا تف جوشی شده است. بررسی های کیفی و کمی به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی و آنالیز XRD , EDX بر روی نمونه ها تشکیل فازهای بین فلزی مختلف را در دماهای تف جوشی متفاوت نشان می دهد که اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها نظیر چگالی ، سختی و نشان دهنده تغییر خواص با تشکیل این فازهای میانی است.