سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در واحدEBAناحیه نورد سرد 1 فولاد مبارکه اصفهان ورق های فولادی در کوره های زنگوله ای (Bell-typeبااستفاده از اتمسفر 100 % هیدروژنی آنیل می شوند. در اکثر موارد لکه هایی روی سطح فولاد به وجود می آید که به سختیتمیز شده و عملیات های بعدی قلع اندود کردن را دچار مشکل می سازد. این لکه ها از جنس رسوبات کربن دار در دمای آنیل به دلیل عدم تمیز کاری صحیح ورق از چربی ها و روغن های روانساز و یا آلودگی های دیواره و پایه کوره وجود می آید. از طرفی روغن روی سطح ورق فولادی در اتمسفر هیدروژنی تشکیل گاز متان میدهد. در دماهای بالاتر از 500 درجه سانتی گراد، متان از نظر ترمودینامیکی ناپایدار بوده و طی واکنش برگشتی تجزیه شده و کربن را روی سطح رسوب می دهد. در این مقاله پیشنهاداتی برای جلوگیری از تشکیل این رسوبات ارائه شده است. استفاده از روانسازهای مناسب برای نورد ورق و تمیزکاری سطحی دقیق تر از نظر صنعتی به صرفه نیستند ولی می توان با اصلاح سیکل نورد و آنیل کاهش چشم گیر رسوبات را مشاهده کرد. بررسی ها نشان داد که باز و بسته کردن خروجی هیدروژن کوره در انتهای زمان ماند و ابتدای خنک کاری و نیز استفاده از حداکثر سرعت خنک کاری تاثیر چشم گیری در حذف رسوبات دارد