سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی صبوحی – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به کاربرد گسترده فولادهای ساده کربنی در صنایع مختلف، طراحی مناسب عملیات ترمومکانیکی جهت افزایش خواص مکانیکی آنها همیشه مد نظر محققین بوده است. با تولید فریت فوق ظریف در این فولادها، به ریز ساختاری همگن تر با داکتیلیتی و استحکام بالاتر منجر می شود.هدف از پژوهش حاضر حصول فریت فوق ظریف از طریق اعمال کارسرد اولیه و کار گرم بعدی در منطقه دو فازی بر فولاد با ساختار اولیه فریتی-پرلیتی می باشد. بدین منظور ابتدا کار سرد به میزان ۵۰% بر روی نمونه های اولیه انجام شد. سپس نمونه ها به مدت ۵ دقیقه در دمایCº۷۳۵ جهت همدما شدن نگهداری شدند. کار گرم با اعمال ۷۵% کرنش و در نرخ کرنش های s -11/0 ،۰۱/۰ و ۰۰۱/ ۰ در این دما صورت پذیرفت و سپس نمونه ها در آب سرد شدند. نتایج بررسی ریز ساختارهای حاصل و منحنی های تنش- کرنش به دست آمده از آزمایش فشار نشان میدهد که کار سرد و تغییر شکل بعدی در دمایCº ۷۳۵ و با نرخ کرنش ۱s-1 /0 شرایط را برای تبلور مجدد دانه های فریت فراهم آورده و سبب دستیابی به یک ریز ساختار فوق ظریف می شود.