سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر بابویی – بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدحسن یوسفی – بخش فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید چوپانی – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اردشیر حسین پور – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، بخش مواد دانشکده مهندسی

چکیده:

در این تحقیق مشدد دی الکتریک (1−x) (Mg 0.95 Co 0.05 ) TiO 3−xCaTiO 3 به منظور ذخیره سازی انرژی الکترومغناطیسی در یک فرکانس خاص با استفاده از روش حالت جامد ساخته شد . فرکانس تشدید مهمترین پارامتر در طراحی مشددهای دی الکتریک می باشد و مقدار آن به ابعاد مشدد دی الکتریک استوانه ای بستگی دارد . به همین جهت فرکانس های تشدید مشددهای دی الکتریک استوانه ای با ابعاد مختلف توسط دستگاه آنالیز کننده برداری شبکه اندازه گیری شد و ضمن مقایسه آنها با فرکانس های تشدید حاصل از روش تئوری، با اعمال ضریب تصحیح، اختلاف بین نتایج تئوری بررسی گردید