سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فتحعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،
محمدرضا فتحعلی – دانشگاه تهران

چکیده:

بهره برداری بهینه از پسابهای شهری و صنعتی باعث توسعه پایدار کشاورزی و فضای سبزمی شود. و از آلوده شدن محیط زیست به وسیله منابع آلوده کننده آب و خاک جلوگیری می کند. در این بررسی کاربرد مواد منعقد کننده مانند آلومینیم سولفات و آهک جهت کاهش غلظت شوینده ها در پساب ماشین لباسشویی مورد مطالعه قرار گرفته است. پسابی که برای انجام این آزمایشات مورد نیاز بود از پساب خروجی ماشین لباسشویی خانگی تهیه گردید. این پساب دارای کدورتی بالا درحدود NTU 099 میباشد و PH آن حدود 0 است، مقدار COD آن mg/L 1099 می باشد و خیلی دیر توسط باکتریها تجزیه می شود. مطالعات انعقاد و لخته سازی ابتدا با انتخاب یک نوع ماده منعقد کننده و در pH های مختلف محدوده pH از 3 تا 19 انجام شد . و pH مناسب برای هر ماده منعقد کننده تعیین گردید . سپس در pH بهینه مقدار مناسب مواد منعقد کننده از طریق آزمای جار به دست آمد. و با استفاده از اندازه گیری کدورت و COD اثر هر منعقد کننده در کاه کدورت بررسی شد. نتایج عمل انعقاد پساب محتوی مواد شوینده با سولفات آلومینیم، آهک ، سولفات آهن III ، آلومینم کلراید و فریک کلراید به شرح زیر است. یافته های حاصل از این بررسی نشان داد که با استفاده از فرآیند انعقاد میتوان پساب شوینده ها را تصفیه نمود به طوری که از محلولی با کدورت و COD بالا بتوان محلول زلال و بی رنگی با کدورت کمتر حکدود NTU 09 و COD کمتر از mg/L 199 تهیه کرد. سپس با تنظیم pH محلول در حدود 7 و رقیق سازی با آب جهت آبیاری فضای سبز استفاده شود