سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا جرکه – کارشناس منابع آب، دانشگاه زابل
ابراهیم علامتیان – استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
سید محمود طباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
محمد رضا اخوان عبدالهیان – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران و رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

چکیده:

امروزه به دلیل فعالیت های مختلف صنعتی، کشاورزی، آلاینده های مختلفی وارد خاک و آب زیرزمینی می گردند. در بین آلاینده ها، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای جز آلاینده های مهم تلقی می شوند. خروج آلاینده ها از آبهای زیرزمینی بالاخص در خاک هایی که دارای بافت ریز می باشند راندمان پایینی دارند؛ بنابراین استفاده از روشهای نوین تصفیه از قبیل اصلاح الکتروسینتکی برای تصفیه اینگونه خاک ها کاربرد فراوانی پیدا کرده است. از آنجا که اصلاح الکتروسینتکی بیشتر برای آلاینده های باردار کاربرد داشته و PHA ها آلاینده هایی غیرباردار و غیرقطبی می باشند، برای تصفیه این آلاینده ها می بایست از تکنیک های الکتروسینتیک اصلاح شده استفاده نمود. در این تحقیق خروج نفتالن، آنتراسن و بنزوآلفاپیرن که PHA ها به ترتیب 3،2 و 5 حلقه ای می باشند از خاک آلوده اشباع تحت میدان غیریکنواخت و جریان AC در فرکانس های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان خروج نفتالین در فرکانس 1 مگاهرتز به میزان 30% آنتراسن در فرکانس های 1هرتز و 1مگاهرتز به میزان 10% و بنزوآلفاپیرن به میزان 56% در فرکانس 1 مگاهرتز رخ داده است.