سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهداد همتیان – کارشناسی ارشد محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر
میثم هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

تخلیه اب از سیستم کولینگ جزء فرایند واحد بوده که دراین عمل حجم زیادی از آب به بیرون مجتمع انتقال داده می شود با توجه به وجود مواد مختلف در آب Blow down برای استفاده مجدد نیاز است کلیه ناخالصی ها به خصوص TDSTH ، TFe ، CL-، CoD کاهش می یابد چرا که آب ورودی به کولینگ باید بدون املا ح و در حد اب RO باشد دراین تحقیق کارایی فرایند غشایی در حذف مواد فوق مورد بررسی قرار گرفت تا بدین وسیله بتوان با حذف مواد و استفاده مجدد از هدررفتن آب جلوگیری نمود. دراین بررسی غلظت COD=150ppm، TH= 150ppmTfe= 0.7 ppm ، CL-= 295ppm ،TDS= 973ppm در blow down اولیه اندازه گیری شد. حجم آب حدود 70 متر مکعب بر ساعت می باشد که پس از دو مرحله جداسازی غشایی بوسیله فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون MF و نانوفیلتراسیون NF غلظت TH =TRACETFe=0.1 ppm ،CL-= 8ppm ،TDS= 25ppm ، CoD= 30ppm کاهش پیدا کرد این نتایج تا حدودی قابل قبول برای استفاده مجدد در سیستم کولینگ می باشد makeup.