سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ایجاد پناه ساروی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – دانشیار محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست – استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک در دسته مواد خطرناک و سمی قرار دارند و اخیرا به عنوان ترکیبات سرطانزا شناخته شدهاند. نفتالین که کاربرد گستردهای در صنایع شیمیایی همچون؛ سموم و دفع آفات، پلاستیک سازی، رنگ سازی و.. دارد جزو هیدرو کربنهای آروماتیک دو حلقهای به شمار میرود. با توجه به عدم حصول استاندارد این ترکیبات با فرایندهای متداول تصفیه آب، امروزه استفاده از روشهای نوین ازجمله فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف ترکیبات آروماتیک، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. فرایند UV/TiO2 به عنوان یکی از روشهای اکسیداسیون پیشرفته است که راندمان بالا و پایداری از امتیازات آن به شمار میآید. در این مطالعه برای تثبیت نانو ذرات TiO2 بر روی زغال فعال؛ پس از تهیه سوسپانسیون نانو TiO2 آنرا با دانههای زغال اختلاط داده و مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه ماکروویو با شدت ۱۸۰ وات قرار دادیم. راکتور فوتو کاتالیستی شامل بشری ۱ لیتری با شرایط اختلاط کامل و هوادهی، تحت تابش پرتوUV-C 20 وات بوده است. نتایج نشان دادند که فرایند فوتوکاتالیستی UV/TiO2 در شرایط ۱۱= pH بیشترین بازدهی و بعد از مدت ۳ ساعت غلظت نفتالین از ppm 100 به ppm 10 رسید، درصد حذف نفتالین با استفاده از این روش بالغ بر ۹۰ درصد بوده است