سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی آزادی مطلق – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده برق گروه مخابرات
اسماعیل محمدی سیاه بومی –
محدثه سلیمان پورمقدم –
سیامک طالبی –

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید استگانوگرافی مبتنی برالگوریتم وراثتی برای پیدا کردن جایگاه بهینه درروش انطباق بیت های پایین رتبه پیشنهاد شدها ست درروش ارایه شده توسط میلیکان با توجه به تطابق بیت های پایین رتبه از یک تابع باینری برای کاهش تعداد تغییرات پیکسل ها استفاده می شود که باعث کم شدن احتمال اشکارسازی و کاهش خرابی تصویر استگانوگرافی می شود دراین مقاله یک روش ارزش دهی دو حالته ارایه شده است که عملکرد ساختارهای مختلف روش انطباق بیت های پایین رتبه را بررسی می کند سپس با استفادها ز الگوریتم وراثتی ساختار انطباق بهینه انتخاب می شود نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده بهبود عملکرد روش پیشنهادی نسبت به روش میلیکان می باشد.