سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامان حاتم نیا – لیسانس اقتصاد دانشگاه ایلام
علی حیدری – دکترا علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
کوثر قیصریان – لیسانس اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده:

ایده مبنایی و اولیه اقتصاد مقاومتی ،بر مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری،بهره مندی عادلانه سهم عوامل از زنجیره تولید ،مصرف و کاهش حداکثری اتکاء بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی مبتنی است و در حقیقت اقتصاد مقاومتیresilient Economy مبحثی است که بر اساس آن می توان دید ،چگونه اقتصاد قادر است در مقابل ضربه های مختلف مقاومت کند و در عین حال از این ضربه ها آسیب نبیند و با اتکاء به آرمان های داخلی به ایفای یک نقش تأثیر گذار دراقتصاد جهانی بپردازد.در مقابل ،رانت در حوزه اقتصادی سبب کاهش انگیزه های بهره وری ،تضعیف و کاهش توان بخشخصوصی و گسترش فرهنگ مصرف گرایی و کاهش توان اقتصادی و اتلاف منابع می شود و تجربه ی کشورهای مبتنی بر منابع رانتی نشان از ناکامی توسعه رانت محور است.در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و با استفاده از منابعکتابخانه ای ،به تعریف اقتصاد مقاومتی واقتصاد رانتی پرداخته ایم،عناصر تشکیل دهنده هر کدام و پیامد های اقتصادی آن را بررسی نمودیم و چالش های پیش روی اقتصاد ایران را برای دستیابی به یک جایگاه فعال ،خوداتکاء و با تکیه بر ظرفیت ها و استعداد های داخلی ،بررسی نمودیم و در پایان نیز راهکارهایی را جهت دستیابی به رشدی پایدار و قابل انطباق با نیازهای روز اقتصادی کشور ارائه نمودیم