سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران، آدرس: دانشگاه علم وصنعت ایران، دانش
صائب فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

تظریف شبکه به روش های عددی این امکان را می دهد که با گسسته سازی بیشتر ، بالا بردن مرتبه توابع تخمینی (توابع شکل) ویا جابه جایی شبکه شبکه جدیدی تولید کنند که خطای آن از خطای شبکه قبلی کمتر باشد. بنابراین فرایند تخمین خطا وتظریف تطبیقی در روش های عددی اهمیت وجایگاه خاصی دارد. از طرف دیگر روش های بدون شبکه 1 در سال های اخیر به دلیل دقت بیشتر و هزینه محاسباتی کمتر نسبت به روش های با شبکه از جمله روش اجزای محدودFEM)مورد توجه بوده اند. در این مقاله روش جابه جایی شبکه(node moving برای تظریف شبکه در روش بدون شبکه ای که از توابع شکل کریجینگ متحرکMK) برای تولید توابع شکل آن استفاده شده است به کار گرفته شده است. با ارائه حل مثال عددی، جواب های بدست آمده از این روش با جواب دقیق مسئله مقایسه شده وکارایی روش نشان داده شده است.