سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مصلایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

از انجایی که بهبود مستمر نه بعنوان یک انتخاب بلکه بعنوان یک ضرورت برای بنگاههای اقتصادی در دنیای امروز مطرح است فلذا این مهم سازمان ها را به سمت رویکرد سرامدی و تعالی سازمانی سوق می دهد رویکردی که مهمترین اصل آن نتیجه گرایی با جلب نظر کلیه ذینفعان البته بطور متوازن می باشد دراین راستا شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز از سال 1380 حرکتدر مسیر سرامدی را با استقرار سیستمهای مدیریتی اغاز و از سال 83 ارزیابی شرکت براساس مدل تعالی سازمانی EFQM اغاز به نحوی که تاکنون این شرکت در 5 دوره ارزیابی فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی حضور داشته و با توجه به ارزیابی های مختلف صورت گرفته این شرکت توانسته است با برداشتن گامهایی هرچندکوچک به موفقیتهایی دراین عرصه در سطح ملی دست یابد و جزء شرکتهای سرامد صنعت نفت در مقوله تعالی سازمانی قرار گیرد.