سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احد نژادابراهیمی – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
امیرحسین فرشچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

شهر خلاق بستری است برای شکوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف علمی. رشد و اعتلاء سطح خلاقیت درشهرهای معاصر وابستگی بسیار زیادی به فضاهای شهری و اجتماعی دارند. این فضاها مکان هایی هستند برای عرضه و نمایش خلاقیت ها و استعدادهای افراد به جامعه و دیگران. انسان بواسطه ذات اجتماع پذیر خود دارای ضریب انتقال بسیار بالایی در برخوردهای اجتماعی است. زمانی که افراد بتوانند خلاقیت ها و استعدادهای خود را در سطح فضاهای شهری بواسطه روابط اجتماعی ایجاد شده به نمایش بگذارند، این موضوع جرقه ای می شود در ذهن دیگر افراد برایارتقاء و ادامه این موضوع. بواسطه مؤلفه های تعاملات اجتماعی و جامعه اسلامی می توان عناصر شهر خلاق در فضاهای شهری را بگونه ای خلق نمود که تأثیر آن فزاینده و همه گیر شود. شهرهای معاصر اسلامی باید خود را از طریق بالابردن سطح روابط اجتماعی سالم با ابزار خلاقیت محوری مجهز کنند و از چرخه تکراری و کند نوین شدن بی هویت رهایی بخشند. روش تحقیق پژوهش مورد نظر تحلیلی پیمایشی با رویکردی کیفی بوده و سعی شده است ضمن بیان مبانی نظری و بررسی مفهوم شهر خلاق از منظر اجتماع محوری اسلامی و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی بدنبال راهبردی اساسی در خصوص این موضوع بود. نتایج بدست آمده حامل مؤلفه های تعاملات اجتماعی، اصول روابط اجتماعی درجامعه اسلامی و چگونگی تلفیق آن با خلاقیت محوری در فضاهای شهری معاصر است