سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سزاوار –

چکیده:

امروزه یکی از فاکتورهای اصلی زندگی انسان ها ورود کامپیوتر بعنوان یک ابزار ضروری در پیشبرد اهدافش، وارد زندگی او شده است. در این راستا و با پیشرفت روزافزون تکنولوژ‍ی اطلاعات و ارتباطات، اینترنت]۳[ و شبکه سازی هایی مثل اینترانت]۴[، و انواع آن توانسته اند، تعامل مجازی میان انسان ها را در حد آماری قابل توجهی فراهم سازند. از طرفی یکی از معیارهای مؤثر در مدیریت یک محله از شهر در جهت تصمیم گیری ها و مشارکت عمومی در مدیریت محله خود، می تواند، تعامل و برقراری ارتباط میان افراد ساکن آن محله باشد و به نظر می رسد که استفاده از تکنولوژ‍ی ارتباطات، در کسب هدف مشارکت افراد محله در مدیریت محله اشان، روشی مفید و مؤثر باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است با بکارگیری از تکنولوژ‍ی موجود برای تعامل افراد محله، نوعی مدیریت کارا در مدیریت محله ارائه شود.