سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کام بخش فرحمند – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

واژه اقتصاد مقاومتی اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در ایندیدار، مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند. اقتصاد مقاومتی در شرایطی مطرح می گردد که فرایند یا پروژه جهانی سازی نیز مطرح است. برخی از اندیشمندانجهانی شدن را نه یک فرایند مشتق از سیاستها، سازمان تجارت جهانی یا اینترنت می دانند بلکه آن را مولود پول وتوسعه بازارهای مالی و اعتباری می دانند. آنچه که امروزه جهانی شدن نامیده می شود ترکیبی از فرایند تکنولوژی،جریان عظیم سرمایه و رشد تجارت بین المللی است که از ۲۰۰ سال پیش اتفاق اقتاده است. سئوال این است که آیا باحضور جدی ادبیات جهانی سازی می توان از ادبیات اقتصاد مقاومتی بحث به میان آورد. در این بررسی نشان داده میشود که چنانچه جهانی سازی را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و آن را موجه بدانیم بازهم رویکرد ادبیات اقتصاد مقاومتیمطابق بیان رهبر معظم انقلاب، لازمه ورود به دروازه های جهانی سازی است.مقاله حاضر با بررسی دقیق الزامات جهانی سازی و اقتصاد مقاومتی در پی آن است که نشان دهد رابطه وثیقی بینجهانی سازی و اقتصاد مقاومتی از حیث کمینه ها- فشار اقتصادی- و بیشینه های آن- جهش اقتصادی- برقرار است. به سخن دیگر، اقتصاد مقاومتی نه تنها ناقض جهانی سازی نیست بلکه این دو بر پایه های مشترکی تکیه دارند که آنهامی توانند محرک و عامل اساسی پیشبرد اقتصاد مقاومتی در عصر جهانی سازی باشند. با این بررسی بطالت افکار کسانیکه اقتصاد مقاومتی را در برابر جهانی سازی می دانند و یا جهانی سازی را سدی در برابر اقتصاد مقاومتی می پندارند،عیان می گردد.