سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نیستانی – دکتر در برنامه ریزی آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

تعامل مهم‏ترین معیار انتخاب رسانه مطلوب برای انتقال مطالب در آموزش‏های الکترونیکی است. آثار نوشته شده در زمینه روش های مورد استفاده در آموزش‏ بر‏خط بر تعامل تاکید زیادی دارند. در محیط آموزش‏ بر‏خط می‏توان منابع متفاوت را با یکدیگر ترکیب کرد و از طریق همکاری و مشارکت، فعالیت‏های چندگانه را یک کاسه و هماهنگ کرد. برای اینکه آموزش‏های الکترونیکی مؤثر واقع شود، تعامل برخط در طراحی برنامه های آموزشی، امری الزامی است. مطالعات نشان‏‏داده که در صورت برقراری تعامل از سوی نظام و در دسترس بودن مربی، یادگیری دانشجویان بیش‏تر خواهد بود و رضایت آن‏ها از این تجربه نیز بیش‏تر است. تعامل با توجه به بهبود عملکرد، تولید دانش، ارتقاء کیفیت و رضایت دانشجویان، عنصری حیاتی است، همچنین تعامل به یادگیرندگان در فراگیری متن مورد مطالعه کمک می‏کند. در این مقاله نخست به بررسی نقش و ضرورت تعامل در آموزش برخط پرداخته می‏شود. سپس انواع و سطوح تعامل در محیط‏های یادگیری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در پایان نیز نظریه فاصله تعاملی مور تبیین و تشریح می‏شود.