سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور قربان زاده – دفتر فنی نظارت بر تولید، شرکت برق منطقه ای خراسان
رضا دانش آموز – دفتر فنی نظارت بر تولید، شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در این مقاله، اثر ضریب توان ژنراتور در نتایج آزمون عملکرد یک واحد نیروگاهی مورد تعدیل قرار گرفته است. آزمون عملکرد، آزمونی است که در آن، واحد مطابق با استانداردهای مربوطه، دربار حداکثر مورد بهره برداری قرار گرفته تا توانایی آن در احراز ظرفیت و نرخ حرارتی مطلوب و مطابق با مدارک سازنده، مورد سنجش قرار گیرد. جهت سنجش صحیح، هر گونه انحراف شرایط تست از شرایط مرجع، به وسیله منحنی های اصلاحی مورد بازبینی قرار می گیرد. یکی از این شرایط مرجع، ضریب توان ژنراتور است که از یک سو به دلیل محدودیت های بهره برداری در شبکه قدرت، عمدتاً امکان تأمین آن در حین تست برای واحد وجود نداشته و از سوی دیگر برخلاف سایر شرایط مرجع، منحنی اصلاحی ای توسط سازنده واحد برای آن ارائه نمی شود. در این مقاله، روشی محاسباتی جهت تعدیل اثر ضریب توان ژنراتور در نتایج آزمون عملکرد ارائه شده و سپس این روش برای تصحیح نتایج آزمون یک واحد گازی V94.2 که دارای قرارداد خرید تضمینی برق می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی ها نشان داد تعدیل ضریب توان، اثر قابل توجهی در نتایج آزمون داشته و لذا بایستی در نتایج آزمون لحاظ گردد. شایان ذکر است این رویه اصلاحی، برای هر نوع واحد نیروگاهی قابل استفاده خواهد بود.