سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده فیضی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،مرکز آذرشهر

چکیده:

از میان فضاهای پیرامون خانه بلافصل ترین فضای مرتبط با ادمی است بطور روزمره از اوتاثیر می گیرد و بر او تاثیر می گذارد اولین فضایی است که ادمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند مجموعه حواس پنجگانه بطور دائم سرتاسر آنرا طی م یکند و در مدت کوتاهی بدان خو می گیرد هدف باید خوب ساختن باشد خوب ساختن سه شرط دارد. فراورده، استحکام و سرور و نکته مهم این است که این سه ویژگی رابطه ای درونی دارندکه دراین زمینه فضاهای سنتی کاراتر از فضاهای امروزی بودند معماری خانه های ایرانی تنها به چهارگوش هایی محدود می شوند که خوابگاه هستند و نه محلی زیبا برای زندگی ما ساده اندیشانه تصور می کردیم که اگر خانه های با کیفیت کالبدی بد و محیطهای مخروبه را حذف کنیم خانه های جدید و محیط آنها می توانند به خودی خود دردهای اجتماعی را درمان کنند.