سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد مرادی – دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

چکیده:

باتوجه به موضوع مقاله که تعلیم و تربیت اسلامی می باشد، هدف از نگارش مقاله این است که با تعلیم و تربیت دینی واسلامی آشنا شویم و از مزیت های تعلیم و تربیت اسلامی بیشتر آگاه شویم. در مسیر نگارش این مقاله کتاب های متنوعیدر باب تعلیم و تربیت دینی و اسلامی مطالعه شده و از مطالب مناسب آنان استفاده کرده ایم و در نهایت به این نتیجهرسیده ایم که معلمان و بقیه افرادی که با تعلیم و تربیت سر وکار دارند هرچه بیشتر از اندیشه های تعلیم و تربیت اسلامیآگاه باشند موفق تر هستند.