سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – استادیار بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رستمی شهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی الگوریتم PSO و GCPSO ، الگوریتم باینری (GCBPSO) GCPSO بطور دقیق و مفصل تحلیل شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که الگوریتمGCBPSOدو مشکل بزرگ و عمده دارد که موجبات عدم همگرایی و یافتن جواببهینه را فراهم میکنند. با ارائه راه حلهای مناسب، این دو عیب برطرف شده و تعمیمی بر این الگوریتم ارائه شده است. نتایج
آزمایشها برتری مطلق روش پیشنهادی به روش متداول را روی یازده تابع محک استاندارد نشان میدهد