سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رضازاده – دانشگاه پیام نورواحدگتوند
معصومه آقایی نژادیان – دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اندیمشک

چکیده:

موضوع متریک جزئی مبحثی شناخته شده درریاضیات و سایرعلوم است متریک جزئی متریکی است که درآن خود فاصله ها لزوما صفرنیستند این نوع متریک برای مدل کردن اطلاعات تعریف شده که غالبا درعلوم کامپیوتر ظاهر میشود مفید هستند مفهومی ازفضاهای شبه متریک جزئی معرفی شده و نشان داده شده که نتایج زیادی ازمتریک های جزئی درتعمیم دسته بزرگتری ازفضاها میتوانند به ما کمک کنند ما دراین مقاله فضاهای شبه متریک و فضاهای شبه متریک جزئی را به فضای سه بعدی تعمیم داده شو بعضی خواص آنها را مورد بررسی قرارداده و ارتباط آنها را بافضاهای متریک متریک جزئی متریک تعمیم یافته و فضای متریک جزئی تعمیم یافته موردمطالعه قرارداده و قضایا روی این فضاها بیان و آنها را اثبات کرده ایم