سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ فروغی گرو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به 43 کیلومتر و پهنای 5 تا 8 کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ می باشد. در این مقاله سعی شده است عناصر سبک چین و مکانیزم چین خوردگی در تاقدیس ژرف مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه ی این تاقدیس 2 پیمایش عمود بر محور تاقدیس صورت گرفته است. برداشت های صحرایی و اندازه گیری پارامتر های هندسی مربوط به یک سطح چین خورده و تجزیه تحلیل داده ها، حکایت از آن دارد که تاقدیس ژرف یک چین نا متقارن، باز، نیمه زاویه دار و وسیع است و بر اساس طبقه بندی رمزی در رده ی موازی (1B) قرار می گیرد. مکانیزم چین خوردگی تاقدیس ژرف کمانشی ( Bucke ) است که فشارش موازی لایه بندی است و نیرو به موازات سطوح اعمال می شود از آن جا که در این منطقه گسل های راندگی نسبت به چین ثانویه هستند، به عنوان گسل های جای گرفته در چین (fold-accommodation fault) معرفی می شوند و به دلیل ضخامت کم رسوبات نرم در منطقه مورد مطالعه، ساز و کار خمشی- لغزشی (flexural-slip) را برای آن معرفی می کنیم.