سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمزه فتح لله زاده – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد شهر
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران
علی جعفری – دانشیاردانشگاه تهران
داوود مهدوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از روش های اندازه گیری سوخت مصرف شده توسط موتور که دقت و صحت بالائی دارد، استفاد ه از حسگرهای دبی سنج است. سامانه سنجشی که در این تحقیق برای تعیین اثر تغییرات عمق گاوآهن برگردان دار برمصرف سوخت تراکتور جاندیر ۳۱۴۰ طراحی و ساخته شد شامل مداری الکترونیکی برای دریافت و ذخیره سازی پالس های دیجیتالی فرستاده شده از سوی حسگرهای دبی سنج بود. نتایج نشان داد که گاوآهن برگردان دار سه خیش مورد استفاده، در اتصال به تراکتور هنگام کار در عمق های ۱۵ ۲۵ و ۳۵ سانتیمتر به ترتیب ۲۷/۴۴۶ و۳۰/۰۹۶ و۳۴/۰۶ لیتر در هکتار سوخت مصرف می کند. با افزایش عمق از ۱۵ به ۲۵ سانتیمتر میزان مصرف سوخت ۹/۶۶ درصد افزایش یافت درصورتیکه افزایش عمق از ۱۵ به ۳۵ سانتیمتر باعث افزایش ۲۴/۱درصد ی در مصرف سوخت شد. در این پژوهش نمودار دبی زمان مصرف سوخت، نشان داد که مصرف لحظه ای سوخت هنگام افزایش عمق کار گاو آهن افزایش می یابد. این نمودار نشان داد که برخی از عوامل تأثیر گذار در مصرف لحظه ای سوخت موتور تراکتور، هنگام انجام عملیات شخم در مزرعه دائماً در حال تغییر هستند. از جمله این عوامل ت أثیر گذار می توان به بافت خاک، محتوی رطوبت، فشردگی خاک، بقایای گیاهی و وزن مخصوص ظاهری اشاره کرد