سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسین مشهدی زاده – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم
خدیجه اسکندری – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم
عباس شفیعی – دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران، انقلاب، تهران

چکیده:

متامازول جزء داروهایی می باشد که در درمان هیپرتیروئید ناشی از تیروئید بکار می رود این دارود قبل از رسیدن بیماری به مرحله بحرانی یا درمان توسط رادیواکتیو ید تجویز می شود. متامازولتوسط تراکتهای گاستیرونتستینال جذب و در دانه های تیروئید تغلیظ می شود.
تعیین غلظت متامازول از بسیاری ازجنبه های کلنیکی شیمیایی و داروسازی مهم است. تاکنون چندین روش برای تعیین غلظت متامازول گزارش شده است. از جمله کروماتوگرافی لایه نازک، کولومتری، هدایت سنجی ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با اشکارسازی فرابنفش، اسپکتروسکوپی، الکتروشیمی با الکترود حالت جامد سولفید نقره – نقره ، کروماتوگرافی مایع با آشکارسازی آمپرومتری در یک نافیون / اندیم الکترود اصلاح شده فیلم هگزاسیانوفرات و الکتروفورز زون کاپیلاری با آشکار سازی مپرومتری در یک الکترود کربن.