سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گیتی زاده – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز
مهدی تقی زاده –
حسین کرمپور –

چکیده:

دراین مقاله روشی جهت تعیین وضعیت سوئیچ های قابل قطع و زمان مناسب قطع باردریک شبکه توزیع بصورت بهینه ارایه شده است اهداف این مقاله که برنامه بهینه قطع بارها از راه دور میب اشند کاهش پیک بار شبکه توزیع محلی و کاهش هزینه تلفات دراثر نصب و بهره برداری بهینه سوئیچهای قابل قطع می باشد به دلیل اینکه هزینه تولید وقیمت فروش انرژی الکتریکی درساعات پیک بار یکنواخت بیشتر از دیگرساعات شبانه روز است این کار به وسیله جلب مشارکت مشترکین با وضع تعرفه مناسب قابل قبول به عنوان هزینه طرح صورت میگیرد از جمله هزینه های دیگر این طرح هزینه تجهیزات سوئیچهای قابل قطع میب اشد اثربخشی طرح پیشنهادی با پیاده سازی برروی شبکه استاندارد ۳۳ باسه IEEE بررسی شده است.