سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی گودرزی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با توجه به دسترسی اندک به منابع زیرزمینی آب و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی نزولات جوی درایران محدودیت آب همواره یکی از علل و موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خصوصا در بخش کشاورزی بوده است که در صورت عدم توجه به مدیریت بهینه این نهاده کمیاب، مشکل کم ابی هرروز نموده بیشتری مینماید یکی از ابزارهای مناسب مدیریت اب قیمت گذاری آن براساس قیمت واقعی آن استدراین مطالعه تابع درامد آب در کشت محصول برنج در استانهای مازندران و گیلان با هدف تعیین ارزش واقعی اب در بخش کشاورزی با استفاده از فرم تابع درجه دوم و اطلاعات اماری مربوط به سال ۱۳۸۸ براورد شده است.