سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانتاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

آگاهی از الگوی پراکنش مکانی گیاهی درهرمنطقه ازمقدمات و ضروریات اندازه گیری و بررسی پوشش گیاهی است کهدرتعیین روش مدیریت نقش بسزایی دارد به منظور تعیین الگوی پراکنش گونه Kelussiaodoratissima ازگونه های غالب منطقه دیشموک درشمال غرب استان کهگیلویه وبویراحمد 100 پلات 2*2 مترمربعی درامتداد 6ترانسکت 100متری بطور تصادفی مستقر شد و تعدادپایه های گیاهی موردنظر درهرپلات شمارش گردید با استفاده از این اطلاعات مناسب ترین و دقیقترین شاخص های کوادراتی پراکنش شاخص گرین و شاخص موریسیتای استاندارد محاسبه شدند نتایج نشان داد الگوی پراکنشگونه Kelussiaodoratissima تصادفی با گرایش به حالت کپه ای خفیف تا متراکم است