سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی هاشمی نژاد – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسام الدین ذگردی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ترابی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدل ریاضی برنامه ریزی غیر خطی جدیدی ( MINLP) در زمینه زمان بندی و تعیین اندازه انباشته اقتصادی در محیط زنجیره تامین سه سطحی ارائه شده است که در آن یک تولید کننده در یکافق برنامه ریزی محدود و با سیستم تولید چند مرحله ای- چند محصولی، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کننده خریداری و بعد از تبدیل به محصول نهایی در سیستم تولید جریان کارگاهی، آنها را در انتهای سیکل تولید یکجا به مشتری تحویل می دهد.برای حل مدل با توجه به NP-hard بودن مسئله, از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک با ژن های اعداد حقیقی (RGA) استفاده شده است. در پایان نیز آزمایشات عددی به وسیله این روش در ابعاد مختلف صورت گرفته است