سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود جعفری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هماهنگ سازی یکی از ارکان مهم در مدیریت یک زنجیره تامین به منظور افزایش توان رقابتی جهت بقاء در بازار می باشد. در این مقاله سعی می شود ضمن بررسی دیدگاه و مکانیزمهای مطرح در حوزه هماهنگ سازی در یک زنجیره تامین یکی از این مکانیزمها انتخاب و سپس مدل ریاضی جهت تعیین اندازه اقتصادی تولید وارسال برای یک سیستم متشکل از یک خریدار و یک فروشنده و محیطی که تقاضای وارد شده به سیستم تصادفی می باشد، توسعه داده شود. همچنین برای مدل نیز الگوریتم حلی نیز ارائه می گردد.