سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک
داوود سبزواری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش تولید کننده موادغذایی کشور نه تنها مصرف کننده انرژی است بلکه مهمترین عرضه کننده انرژی نیز محسوب میشود یک روش برای مصرف مطلوب انرژی درکشاورزی تعیین بازده یا کارایی روشها و تکنیکهای مورد استفاده میباشد این تحقیق درسال زراعی 87 درمنطقه بیضاء فارس انجام گرفت و میزان کارایی و بهره دهی انرژی برای محصول ذرت علوفه ای محاسبه گردید با توجه به جمعیت آماری تعداد151 پرسشنامه بین کشاورزان ذرت علوفه ای کار بصورت تصادفی درمنطقه توزیع گردید علاوه برپرسشنامه برای تکمیل کردن اطلاعات عملیات میدانی برای محاسبه میزان مصرف سوخت برای عملیات های مختلف کشاورزی انجام گرفت متغیرهای تحقیق شامل متغیرهای مستقل سطوح مختلف زیرکشت سابقه کار سواد مالکیت زمین و نظام زراعی و متغیرهای وابسته کارایی نسبت انرژی بهره دهی انرژی انرژی سوخت بذرآبیاری کود سم کارگر و ادوات می باشد با داشتن داده های جمع آوری شده از کشاورزان سعی براین شد که الگوریتمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای بدست آوردن انرژی خروجی عملکرد محصول ذرت علوفه ای طراحی و ارزیابی شود.