سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد علوی – مدیرعامل اندیشه ابرار موسسه همکار پارک علم و فناوری خراسان
حسین دریس سلمان نژاد – کارشناس پژوهش شرکت اندیشه ابرار
سیدمحمدجعفر جعفریان راد – کارشناس امور پژوهشی

چکیده:

بخشی از طرح تعیین اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری عوامل و بهره وری کل در سطح کلان شهرداری مشهد که زیرنظر مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد در بهار 1386 به پایان رسد به منظور پاسخ به چند پرسش اساسی زیر بود اهداف شهرداری در سطح کلان چیست؟ چه شاخصهایی برای ارزیابی بهره وری در سطح کلان شهرداری مشهد موثرند؟ کدامیک از این شاخصها مهمترند و یا دارای وزن و اهمیت بیشتری هستند؟ برای این منظور ابتدا شهرداری با نگرش سیستمی دیده شد و اهداف شهرداری در سطح لکان با این نگرش تعریف گردید بطوریکه برای هریک از اجزا سیستم شامل داده input، فرایند process، ستانده output، نتیجه outcome، بازخورد feedback یک هدف کلان برای شهرداری تعریف شد