سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا میری – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی
فرشاد فرشچی تبریزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مهندسی شیمی
نسرین کاظمی پور – دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه زیست شناسی
مسعود کیخوایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:

دراین پژوهش کوپلیمر پلی استایرن – اکریلونیتریل SAN با ذراتی به قطر ۸۵/۸ نانومتر جهت تیتراسیون با محلول عامل فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات SDS ابتدا بوسیله رزین کاتیونی – انیونی دی یونیزه شد و یونهای اضافی ناشی از اغازگر ها الکترولیت ها و SDS اضافی از لاتکس بوسیله رزین حذف گردیده است سپس لاتسک تمیز شده با محلول سدیم دودسیل سولفات تیتر شده و تغییرات هدایت لاتکس توسط دستگاه هدایت سنج بررسی گردید. با رسم منحنی هدایت – غلظت سدیم دودسیل سولفات در لاتکس و مقایسه ان با منحنی مشابه برای سدیم دودسیل سولفات در اب خالص در دمای ۶۰ درجه و دردست داشتن درصد جامد لاتسک تیتر شده چگالی و قطر ذرات ایزوترم جذب امولسیفایر SDS برروی نانوذرات لاتکس SAN بدست آمد. همچنین با استفاده از نقطه شکست نمودار هدایت – غلظت لاتکس ، مساحت سطح اشغال شده توسط یک مولکول As SDS برروی سطح نانو ذرات SAN 75nm2 محاسبه گردید.