سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هما داودی – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده برق و کامپیوتر
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

انتخاب روش مناسب برای بازنمایی و توصیف شکل کلمات، در دقت و قوام سیستم های پردازش تصویر متون بسیار موثراست. با توجه به پیوستگی حروف در زبان فارسی، استفاده از رو شهای مبتنی بر شکل کلی به توصیف دقیقتر کلمات کمک می کند. به دلیل تنوع در ساختار و پیچیدگی شکل زیر- کلمات، توصیف همه ی آنها به یک روش چندان مناسب نیست. استفاده از نواحی مهم شکل یکی از راهکارهایی است که می تواند به منظور توصیف دقیقتر شکل زیر -کلمات استفاده شود. در این مقاله روشی برای تعیین نواحی مهم در شکل زیر -کلمات ارائه می کنیم. بخش هایی از شکل که بین نمونه های یک کلاس بیشتربن شباهت را دارند و در عین حال بیشترین تفاوت را با نمونه های سایر کلاس ها ایجاد می کنند، به عنوان بخ شهای مهم تر شکل انتخاب م یشوند. روش ارائه شده بر مجموع های از شکل زیر -کلمات فارسی اعمال شده و نواحی مهم به دست آمده ارزیابی می شوند