سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فیاض – مهندسی مشاور نیروی مازندران
جواد روحی – دانشگاه مازندران

چکیده:

ترانسفور ماتورهای قدرت ازرشمندترین تجهیزات هر پست الکتریکی فشار قوی می باشند در شبکه سراسری برق ایران تعداد ملاحظه ای از این ترانسفور ماتورها در حالی که به نیمه عمرشان رسیده اند و حتی قبل از آن [۱] بدلیل شرایط بهرهوری متفاوت دچار پیری زود رس شده و با بروز اشکالات زیاد اضطرارااز مدار خارج و منجر به تعمیرات اساسی گردیدند . در حال حاضر برقهای منطقه ای که راهبری شبکه های مناطق تحت پوشش خود را بعهده دارند وقت مشخص را از پیش برای انجام تعمیرات اساسی ترانسفورماتورها در نظر نمی گیرند در صورتی که تعیین این زمان اهمیت خاصی در افزایش عمر و قابلیت پست مبدل الکتریکی دارند .
در این مقاله با استفاده از دستاوردهای جهانی اجلاس سیگره (Cigre 1992 – 96) و بهره گیری از تجربیات ۲۸ ساله بهره برداری پستهای فشار قوی در برق منطقه مازندران روش تعیین بهترین زمان برای انجام تعمیرات اساسی پیش گیرانه ترانسفورماتورهای قدرت ۶۳/۲۰ کیلو ولت بررسی و ارائه میگردد .