سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمرورنگ
منوچهر خراسانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده پلیمرورنگ
سیدمحمود کثیریها – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمرورنگ
نغمه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمرورنگ

چکیده:

بهمنظورافزایش عمرسازه های بتنی بخصوص کاهش نرخ خوردگی بتن مسلح تحقیقات گسترده ای انجام شدها ست یکی ازکارامدترین روشهایا رایه شده استفاده ازموادپلیمری درساختاربتن است کمپوزیت های بتن – سیمان – پلیمر تحت عنوان PCC یا LMC بابهبود خواص بتن حاصله سبب افزایش کارایی بتن درزمینه های مختلف همانند ازجمله صنایع نفت وگاز شده اند که این سازه ها بعلت نفوذیون کلر گاز کربن دی اکسید آب و تخریب حاصل ازهوازدگی عمومادرمعرض خوردگی شدید هستند دراین نوع بتن رزین اکریلیک پایه آبی بعنوان یکی ازمواداولیه با سیمان آب ودیگرمواد افزودنی بکاربرده میشود این مقالهشامل نتایج تحقیق برروی تاثیر سه نوع رزین اکریلیک پایه ابی کربوکسیلیک اسید هیدروکسی و بازیک برخواص فیزیکی نفوذی و مکانیکی بتن است بدین منظور نمونه های بتنی حاوی 5درصد رزین جامد نسبت به وزن سیمان با نسبت اب به سیمان 0.445 ساخته شد علاوه برازمون اندازه گیری مقاومت فشاری 7و28و56روزه و ازمون کششی ازهم گسیختگی ازمون مهاجرت تسریع یافته ی یون کلر براساس استاندارد NTBUILD429 جذب آب مویینه طبق استاندارد بین المللی ASTM C 1585-04 و جذب آب ابتدایی و نهایی براساس استاندارد BS 1881-122 برروی این ازمونه ها انجام شد برطبق ازمایشات انجام شده رزین اکریلیک پایه ابی با بیشترین مقدار MMFT بهترین خواص را ازخود نشان خواهد داد