سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا تسلیم پور – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
علیرضا بنیان پور –

چکیده:

درختان زیتون با وجود داشتن گلهای فراوان ممکن است قادر به تولیدمحصول کافی نباشند اکثر ارقام درختان زیتون برای تولید حداکثر عملکرد نیاز به دگرگرده افشانی دارند. با هدف تعیین بهترین گرده دهنده ها برای درختان زیتون (Olea europaea L. ارقام زرد، روغنی، فیشمی و شیراز این تحقیق در طی سالهای 1384 تا 1385 در استان فارس انجام شد. گلها توسط دانه گرده درختان زیتون ارقام دزفول، روغنی، زرد، شنگه، شیراز، فیشمی و فیشمی رودبار گرده افشانی شدند و یا در معرض خود گرده افشانی یا گرده افشانی آزاد قرار گرفتند. به میوه نشستن اولیه و نهایی میزان محصول و شاخص خود ناسازگاری مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که درختان زیتون ارقام زرد و فیشمی خود سازگار یا دارای حد بالایی از خود سازگاری می باشند.