سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی برغمدی – کارشناس مکانیک سنگ ; شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدابراهیم بختیاری – کارشناس مکانیک سنگ ; شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

پارامترهای مقاومت برشی سطوح درزه های توده سنگ نقش اساسی در پایداری تکیه گاههای سدهای بتنی دارد . در سد مخزنی بتنی دو قوسی شهریار ( استور ) واقع در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مشخصات درزه های برداشت شده در محل ( مقادیر JCS و ) JRC و نتایج آزمایش برش مستقیم در حالت مقاومت باقیمانده منحنی معیار شکست بارتون – بندیس ترسیم و برای سطح تنش معین پارامترهای مقاومت برشی سطوح درزه ( پارامترهای مقاومت برشی موهر – کلمب ) تعیین گردید . با توجه به عدم قطعیتهای موجود در تعیین مقادیر JCS و JRC و به منظور بررسی دقیقتر در این مقاله با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده در محل ساختگاه و روش شبیه سازی مونت کارلو و بر اساس معادله بارتون – بندیس تابع توزیع احتمال پارامترهای مقاومت برشی سطوح درزه ها تعیین میگردد