سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مصلحی فرد – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
سیروس خرم – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
وحیده محدثی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

رفتار سیستمهای نوسانی ناپایدار بدلیل پیچیدگی خاص این سیستمها از طریق انتخاب یک مدل غیر خطی مناسب بخوبی قابل بررسی است . یکی از مدلهای نوسانگر غیرخطی کلاسیک، معادله واندرپل است .. در این پروژه نوسانات دو لایه الکتریکی در دئو پلاسماترون بعنوان یک سیستم نوسانی غیر خطی در نظر گرفته شده و توسط مدل واندرپل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . با استفاده از این مدل و بررسی پدیده های غیرخطی نظیر کشیدگی فرکانس و همزمانی که از ویژگیهای این مدل است ضریب غیرخطی مربوط به پلاسمای هلیم در دئوپلاسماترون محاسبه می شود .