سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی زین الدینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
مهدی امیرپور – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان .

چکیده:

در مناطق مختلف با توجه به تأثیر فاکتورهای خاکسازی، خاکهایی با خصوصیات متفاوت تشکیل می شود و همچنین افقهای مشخصه سطحی ( اپی پدونها ) و افقهای مشخصه تحتانی نیز تحت تأثیر این عوامل تشکیل میشوند . وجود گچ زیاد در خاک یکی از خصوصیات اراضی مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود با توجه به شرایط اقلیمی اکثر مناطق ایران و استان کرمان هم دارای خاکهای گچی می باشند . مطالعات خاکشناسی انجام شده در استان کرمان نشان دهنده وجود خاکهای گچی در مناطق بردسیر، رباط، شهربابک، نوق رفسنجان، راین، ارزوئیه و … می باشد . بررسی نتایج این مطالعات نشان می دهد که در استان، افقهای گچ با فرم کریستالی، پودری و پندانت دیده می شوند، که میزان گچ آنها از حدود 7 تا 50 درصد متغیر می باشد .سانتی متر تشکیل شده و بافت لایه های سطحی از 75 تا 10 همچنین این لایه در عمق های ازsand تا clay loamتغییر می کنند . شهرستان بردسیر یکی از مناطق مهم کشاورزی است که تحت تاثیر این مشکل می باشد و در وسعت نسبتاً زیادی از اراضی این ناحیه گچ یک عامل محدود کننده تولید می باشد پس بررسی همه جانبه این خاکها برای بهره وری صحیح از منابع آب امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد . شهرستان بردسیر یکی از مناطق مهم کشت محصولات زراعی استان کرمان است که در برخی نقاط شدیداً تحت تأثیر گچ می باشد . این تحقیق جهت بررسی درخصوص استفاده از خاکهای گچی و نیز ارزیابی تناسب کیفی اراضی انجام گردید .