سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود پدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع ، دانشگاه صنع
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع دریایی،دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

امروزه با توجه به نیاز برای انجام عملیات های دریای ی در سرعت های بالا،نیاز به استفاده از شناور هایی که شکل بدنه ای متفاوت از بدنه های معمول دارند(مثل کاتامارانها، هاورکرافتها وACV،SES اجتناب ناپذیر است . یکی از اصلی ترین انواع بارهای وارد شده بر این نوع سازه ها پدیده کوبش علی الخصوص در ناحیه سینه وکف ومقاطع فلیر دارشناور میباشد.تخمین نیروهای وارده ناشی از این پدیده و پاسخ سازه در مقابل آن مدتی است هدف تحقیقات پژوهشگران مختلف می باشد.در زمینه محاسبه نیروهای وارد بر سازه شناور تحقیقات بیشتری صورت گرفته وروش های مختلفی اعم از آزمایشگاهی،تحلیلی وعددی به کار برده شده است .برای بررسی پاسخ سازه به این ضربات با توجه به ماهیت غیرخطی و گذرای آن تحقیقات گسترده نبوده اس ت