سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
پرستو پارسامهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
فرزین سلماسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

سدمخزنی سبلان در ۵۵ کیلومتری شمال غربی اردبیل و ۴۰ کیلومتری شمال شرقی مشکین شهر واقع شده است هدف از احداث این سد ذخیره سازی ۱۰۵ میلیون مترمکعب اب تنظیم حدود ۱۱۵ میلیون مترمکعب رواناب رودخانه قره سو ابیاری ۱۵هزار هکتار اراضی دیم و باغات مشکین شهر تامین سالانه ۱۰ میلیون متر مکعب اب شرب مشکین شرب کنترل سیلاب و ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت بوده است با توجه به اهمیت منابع مالی و تاثیر مستقیم حجم مخزن در افزایش هزینه های احداث سد و همچنین تاثیر آن برمحیط زیست تعیین بهینه حجم مخزن سدها برای صنعت اب کشور ضروری است دراین تحقیق بهینه سازی غیرخطی حجم مخزن با استفاده از دو نرم افزار Lingo,Excel انجام و نتایج این دو باهم مقایسه شد. نتایج نشان داد که استفاده از روشهای بهینه سازی موجب کاهش حجم مخزن و هزینه های اجرایی آن می شود ضمنا نتایج دو مدل Lingo,Excel تطابق بسیار نزدیکی داشته و چون نرم افزار excel در دسترس همکان قراردارد استفاده از ان برای طراحان توصیه می گردد.