سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدباقر سلطانی – رئیس گروه پژوهشی هواشناسی دریایی، اداره کل هواشناسی استان مازندران،

چکیده:

ناش ی از باد مهمترین پدیده ای هستند که باید در فعالیتهای دریایی چه در نزدیک ساحل و چه در مناطق دور از ساحل در نظر گرفت . دربسیاری از کاربردها، استفاده از داده های طولانی مدت امواج ضروری است . بدیهی است که تنها داده های صحیح به نتایج دقیق منجر خواهند شد . برای امواج در سواحل مازندران، و در نتیجه مناسب ترین عمق برای به آب اندازی مجدد بویه به « آبهای عمی ق » هدف از این تحقیق تعیین منطقه منظور ثبت داده های صحیح می باشد . به عبارت دیگر به دنبال کم ترین عمقی هستیم که هم منطقه آب عمیق برای امواج باشد و هم در فاصله نزدیکی از ساحل قرار داشته باشد تا بدین ترتیب دسترسی به بویه و تعمیر و نگهداری آن نیز آسان صورت گیرد . به همین منظور از داده های 10 ماهه همین بویه که از تاریخ 8 فوریه 2008 تا 1 دسامبر 2008 در سواحل شرقی مازندران، منطقه بندر امیرآباد، اما در عمق 22 متری فعال بوده، استفاده کردیم . پس از تجزیه و تحلیل داده های دوره تناوب امواج ناشی از باد طی این دوره، بر اساس نظریه امواج خطی، مرز منطقه آب عمیق حدود 100 متر بدست آمد . با توجه به نقشه عمق دریا، اعماق بیش از 100 متر در سواحل مرکزی و غربی استان، در حدود فواصل 20 کیلومتری از ساحل قابل دستیابی می باشد