سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امین رضا نقره آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیدایمان علوی – کارشناس مکانیک

چکیده:

استخراج پارامترهای حرارت ناپایداری درنانوعملگرهای الکتروستاتیکی دوسرگیردار دراین تحقیق موردمطالعه قرارگرفته است بررسی پارامترهای ناپایداری زمانی که عمل سوییچ شدن با ا عمال حرارت به تیرو بدون اعمال ولتاژ الکتریکی بین صفحه و تیر انجام می شودهدف مورد مطالعه دراین تحقیق است دراین حالتحرارت ناپایداری و خیز تیر درحالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب میشوند با استفادها ز روش عددی رانگ کوتا استخراج می شود درواقع دراین تحقیق میزان افزایش دمایی که مورد نیاز است درتیر جهت عمل سوییچ شدن ایجاد شود و نیز تاثیر عوامل مختلف برآن استخراج می گردد ملاحظه می شود که با افزایش نیروی درون مولکولی کازیمیر حرارت ناپایداری درتیر کاهش می یابد.