سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شعبانی گلوگردی – کارشناس مسئول حریم و بستر امور اب منطقه مرکز
لیلا حسن ابادی – کارشناس مطالعات امور مهندسی رودخانه و سواحل
الهام اسدابادی – کارشناس دفتر بررسی های زیست محیطی

چکیده:

دانش هیدرولوژی یکی از با اهمیت ترین عوامل تاثیرگذار در فرایند رفتارشناسی عمومی پیکره های ابی می باشد در این راستا نیز در رفتار شناسی تالابها هیدرولوژی عموما به عنوان مهمترین شاخص در این زمینه شناخته می شود این اهمیت از ان رو است که مهمترین شاخص تالاب را هیدرولوژی دانسته اندو عمده ترین عملکردهای تالاب را در زیر عنوان هیدرولوژ ی آن مورد بررسی قرار میدهند در تعیین حریم هیدرولوژیک تالاب بامدژ ابتدا پس از بررسی و انالیز داده مورد نیاز در بیلان ابی تالاب مدلسازی هیدرولوژیک در دو سناریو با استفاده از نرم افز ار HEC-HMS به عنوان گزینه مناسب درمدلسازی حوضه های ابریز کوچک تا متوسط تعریف و با بهره گیری از تکنیک GIS پهنه بندی و تعیین حریم هیدرولوژیک تالاب تعیین گردیده است.