سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران
محمد علی مکی زاده – استادیار دانشگاه اصفهان
سید رضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
بتول تقی پور – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

گسل های این منطقه با روند شمال غرب- جنوب شرق مطابق با روراندگی زاگرس بوده که هنگام قطع توده اولترامافیک ارسنجان باعث سرپانتینی شدن وایجاد پهنه های برشی در آن گردیده و نهایتا باعث لیستونیتی شدن شده است. کانی های اصلی لیستونیت در افیولیت ارسنجان شامل کوارتز، اوپال، کلسدوئن، کلسیت و دولومیت می شود. با استفاده از نمودار دوتایی SiO2-MgO تغیراتی که در روند فرآیند دگرسانی مربوط به لیستونیتی شدن رخ می دهد نشان داده می شود. عناصر کاهیده شده از پریدوتیت های سرپانتینی شده در لیستونیت ها با توجه به نمودارهای کاهیدگی- افزودگی قابل ردیابی هستند، از این رو شیمی کل سنگ بیانگر غنی شدگی CaO و SiO2 می باشد. نسبت Ce/Lu مقابل Ce همبستگی مثبت را نشان می دهد. الگوی هنجار شده توسط کندریت نمایشگر بی هنجاری منفی Ce و بی هنجاری مثبت Eu ونیز تقریباً فاقد شیب محسوسی از لحاظ غنی شدگی ویا تهی شدگی بین HREE و LREE است. همچنین با بهره گیری از نمودار Pearce (1983) بالا بودن LILE نسبت به HFSE را می توان ناشی از تاثیر دگرسانی دانست.