سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد جانی سرناوی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
علاءالدین رحمانی دیدار – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله خواص مکانیکی تودهی دانه های گندم بر اساس طبیعت مجزا و گسسته ی آن و در قالب روش المان های مجزایDEM) سه بعدی، با فرض مدل تماسی ویسکوالاستیک(خطی و غیرخطی) در تماس بین دان ه ها ی گندم و با مدل کردن شکل دانه ها با روشMSM مدلسازی شده است. انتخاب پارامترهای ورودی مدل ها تا حد امکان بر اساس ماهیت دانه های گندم انجام شده است به طوریکه به واسطه ی همین پارامترها ، محتوای رطوبتی دانه ها نیز به روشی ابتکاری در مدلسازی لحاظ شده است. شرایط مرزی و بارگذاری مطابق با شرایط تست های برش مستقیم و فشار سه محوره انتخاب شده است. چهار خصوصیت جریانی اصلی و مهم مواد دان ه ای(زاویه ی اصطکاک داخلی، چسبندگی، مدول الاستیسیته و نسبت پواسون) به عنوان شاخ صها و معیارهایی برای ارزیابی رفتار مکانیکی توده ی گندم در نظر گرفته شده است. نهایتا تعداد ۱۸۰ تست برش و فشار ، با استفاده از نسخ ه ی ۳٫۱ برنامه ی رایانه ایPFC3D شبیه سازی شده است.