سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پونه روشنی تبریزی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشک
رضا آقایی زاده ظروفی –

چکیده:

اندازهگیری ضخامت غضروفهای مفصل لگن به دلیل نقش اساسی آنها در حرکت و تحمل وزن بدن بسیار حائز اهمیت است. امروزه یکی از روش هایی که می تواند به منظور اندازهگیری ضخامت این غضروف ها مفید واقع شود، ایجاد مد لهای آماری برای غضرو فهای مفاصل است.در این مقاله، روشی ارایه می شود که در آن ابتدا برای اولین بار مدل آماری از هر یک از غضروف های لگن و ران به صورت سه بعدی و خودکار تهیه میشود. سپس ضخامت هر یک از غضروفها توسط روش جدیدی مبتنی بر فاصله بین سطح داخلی و بیرونی غضروف در راستای شعاعی از مرکز سر استخوان ران اندازهگیری میشود. در این مقاله از ۲۰ جفت مجموعه داده از تصاویر چند مقطعی تشدید مغناطیسی که در دانشگاهاوزاکای ژاپن گرفته شده اند برای مدل سازی غضروف های لگن و ران استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که توزیع ضخامت بر روی غضروفها یکسان نمیباشد. همچنین ضخامت غضروف لگن به طور کلی از غضروف ران بیشتر است