سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت اله اروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حجت سلیمانی فر – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
نسرین کایدخورده – دانشجوی مقطع کارشناسی دانه های روغنی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جه

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات اقلیمی ده‌ساله ایستگاه هواشناسی دهلران واقع در 250 کیلومتری ایلام تاخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از مدل 2000 Qnet و شبکه‌های عصبی مصنوعی شبیه‌سازی گردید و هدف از شبیه‌سازی تبخیر و تعرق پتانسیل تعیین در صد تأثیرگذاری پارامترهای مختلف اقلیمی بر آن می‌باشد. با این هدف از 70% داده‌های موجود جهت واسنجی مدل و 30% باقی‌مانده داد جهت صحت سنجی استفاده گردید . نتایج واسنجی مدل نشان داد که مدل به ازای ( 7، 0 = Kp) با توابع گوسین، تانژات هیپربولیک ،گوسین بهترین نتایج را ارائه می‌دهد ، سپس مدل برای حالت‌های مذکور و 30% اطلاعات اجرا گردید. به منظور بررسی بیشتر نتایج به‌دست‌آمده به لحاظ صحت و سقم با استفاده از داده‌های ده‌ساله ایستگاه هواشناسی ایلام و مدل اجرا گردید. که از میان دو ایستگاه هواشناسی دهلران و ایستگاه هواشناسی گیلان به ازای ( 7، 0=Kp ) پارامترهای ساعات آفتابی و میانگین دمای حداکثر پارامترهای مهم‌تری برای تأمین تاخیر و تعرق دارند و پارامتر فشار هوا سهم کمتری را دارا می‌باشد .