سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
امیر هوشنگ بخارائیان – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

چکیده:

اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل تلفات شبکه توزیع به علت آنکه بیش از 65% کل تلفات سراسری برق را شامل می شود بر کارشناسان این صنعت پوشیده نیست. یکی از مولفه های تلفات ساز شبکه توزیع تلفات در کابل سرویس مشترکین می باشد که به علت زیاد بودن تعداد کابل سرویس ( حدودا برابر تعداد مشترکین کل کشور ) دارای ابعاد قابل توجهی می باشد. د راین مقاله با استفاده از روش اندازه گیری نمونه ای بدو مطلب اساسی در مورد کابل سرویسها پرداخته می شود. اول آنکه درصد واقعی تلفات این بخش در چه حدود است. دوم آنکه رقم اعلام شده بعنوان درصد مجاز تلفات در کابل سرویس از نقطه نظر فنی . اقتصادی تا چه حدی قابل توجیه است.